Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

TẤT NIÊN 2021

Học tập, đổi mới không ngừng là một văn hóa doanh nghiệp mà Đức Tín rất coi trọng. Bởi lẽ, môi trường kinh doanh hiện đại không ngừng phát triển và đặt ra các yêu cầu mới cho doanh nghiệp. Để có thể tồn tại và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu đó, các doanh nghiệp đang ngày càng ưu tiên đào tạo – học tập và coi đó như một yếu tố văn hoá cốt lõi.
Tiếp nối các buổi đào tạo với với Mr. Mong Coaching, Nguyễn Đức Dương, vào ngày 02/04/2021, Công ty đã mời Ông Nguyễn Minh Long đến công ty đào tạo cho đội ngũ Sale và MKT với chủ đề “Người bán hàng chuyên nghiệp”.
Thật tuyệt vời vì các thành viên Đức Tín cùng nhau rèn luyện bản thân, trí tuệ mỗi ngày!
“ĐỨC TÍN VƯƠN RA BIỂN LỚN”