Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Giai Đoạn Phát Triển
2017

Mở 1 cửa hàng nhỏ bán đồng Hồ đầu tiên bên đường (Mốc Watch)

Mở thêm 1 cửa hàng giày bên đường

2018

Thuê cửa hàng đầu tiên ở phố đi bộ Zhongli - Đài Loan

Mở thêm chi nhánh tại Đài Trung

Mở thêm mảng vận chuyển

2019

11/2019: Thành lập Đức Tín Group

2021

Thành lập Đức Tín Company tại Đài Loan

08/2021: Thành lập chi nhánh Lofuco/Fushi/Happy Life/P&T

09/2021: Thành lập chi nhánh Future/Tân Vinh

10/2021: Thành lập chi nhánh Light Up The Sky

11/2021: Thành lập chi nhánh Luway/Glory Everest

12/2021: Thành lập chi nhánh Bali/Fabeco

2022

Khánh thành nhà máy sản xuất mĩ phẩm

01/2022: Thành lập chi nhánh Hitaki/Eternal Star.